Manifest

Un poble unit per un Finançament Just

De nou la societat valenciana ací representada pels partits polítics, sindicats, patronal i entitats cíviques i socials, ens ajuntem per reclamar al Govern d’Espanya que concrete d’una vegada per totes un model nou de finançament que no discrimine la nostra terra, i exigim als partits polítics al Congrés dels Diputats que hi col·laboren i s’impliquen que aquest model nou siga una realitat al llarg de l’actual període de sessions.

La valenciana continua sent la comunitat autònoma pitjor finançada. Així ho confirmen els diferents informes d’experts. Si es corregira aquest infrafinançament, la Comunitat Valenciana rebria uns ingressos addicionals de 1.325 milions d’euros anuals.

Fins hui, cap dels diferents sistemes de finançament ha tractat amb justícia el nostre territori. Aquest mateix any, cada valenciana i valencià rebrà 215 euros menys que la mitjana estatal i 703 euros menys que l’autonomia més ben finançada, la qual cosa equival a un 10 % i un 29 % menys de recursos, respectivament. Aqueixes diferències són la causa fonamental dels nostres majors dèficits pressupostaris, generats any rere any, malgrat gastar menys que la mitjana de les comunitats.

Estem, per tant, davant una situació insòlita. La nostra renda per capita és 12 punts inferior a la mitjana i, no obstant això, som una autonomia que, fins i tot sent pobra, aporta al conjunt de l’Estat. El manteniment d’aquestes diferències és insostenible i genera desigualtats de tracte entre la ciutadania espanyola que resideix en diferents territoris. Així, la societat valenciana ha d’enfrontar-se als reptes de futur carregant amb la motxilla de la discriminació pressupostària i davant aquesta situació diem: ja n’hi ha prou!

El poble valencià es troba en un moment que requereix unitat per a fer-se sentir a una sola veu i aconseguir un futur sense més hipoteca que la nostra capacitat per a generar riquesa, benestar i progrés, en una situació d’igualtat respecte a la resta de territoris d’Espanya.

Gràcies a la labor desenvolupada des de la Plataforma per un Finançament Just i a l’esforç de les organitzacions polítiques, sindicals i empresarials que la integren, i cada dia en són més; hui l’inici de la reforma del sistema de finançament està més present que mai en el debat polític, i cada vegada amb més presència en l’opinió pública, però segueix sent necessari que continuem reivindicant, més units que mai, els drets reconeguts en la nostra Constitució.

Por tot això, hui de nou:

  1. Reclamem una reforma immediata del sistema de finançament, i l’habilitació de mesures transitòries mentre aquesta es tramita, que establisca un model nou amb recursos suficients i repartits equitativament entre totes les autonomies, que possibilite a les valencianes i als valencians tindre uns serveis públics fonamentals dignes i exercir les nostres competències pròpies. Una reforma perquè mai més existisca ciutadania discriminada sol pel fet de pertànyer a un territori.
  2. Exigim que les inversions arreplegades en els Pressupostos Generals de l’Estat, s’executen realment. Igualment, que el repartiment de les inversions acabe amb el dèficit inversor a la Comunitat Valenciana, compense en tot cas la insuficiència inversora en els últims anys i dedique una quantitat de recursos ajustada al nostre pes poblacional, tal com recull la reforma del nostre Estatut d’Autonomia aprovada per Les Corts.
  3. Sol·licitem el reconeixement dels dèficits de finançament acumulats directament pel mal funcionament dels diferents sistemes de finançament, la qual cosa ha generat un deute insostenible que ja ha sigut reconegut. Per això, necessitem l’establiment de mecanismes de compensació perquè el model nou no nasca llastrat per la injustícia diferida dels anteriors.

Quatre dècades després de la nostra unitat per l’autonomia, el poble valencià ha de reivindicar més unit que mai, que puguem aconseguir plenament els drets reconeguts en la nostra Constitució. Els valencians i les valencianes vivim un moment històric en el qual s’ha de posar ja punt i final a la discriminació, per avançar cap a una societat més prospera i més justa. Ja ens toca!